Dit driejarig onderzoeksproject kadert binnen een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen (unit Handicapstudies- Jo Lebeer) en hetOriëntatiecentrum voor volwassenen met een handicap van vzw OLO (voormalig: van het Gouverneur Kinsbergencentrum). Enerzijds wil men het huidig diagnostisch aanbod/landschap voor personen met een beperking inventariseren. Anderzijds wordt de effectiviteit en efficiëntie van het diagnostisch aanbod nagegaan, waarbij men ook de eventuele noden en tekorten in kaart wil brengen. We zijn opzoek naar mensen tussen 18 en 65 jaar, die de laatste 5 jaar een diagnostisch onderzoek hebben gedaan een diagnose van autismespectrumstoornis, ADHD, verstandelijke beperking en/of NAH (niet-aangeboren hersenletsel) gekregen hebben.

We willen graag weten wat de ervaringen van decliënten/patiënten zijn met het zoeken naar een diagnostische dienst, ervaring met het diagnostisch onderzoek en welke impact dit op hun leven had. Bedoeling van Dia-Land is een beter en toegankelijker diagnostisch aanbod bereiken. Neem dan contact op met de onderzoeker Caroline Bolckmans via CBolckmans@olo.be of  03 821 03 00