Via een lid van de Raad van Bestuur is de VVAG als vereniging betrokken bij de organisatie en programmatie van dit congres