De VVAG wordt ervan op de hoogte gebracht dat een aantal leden problemen ervaren met het bekomen van een sociaal statuut RIZIV omdat ze niet voldoen aan de activiteitendrempel bepaald per discipline. Als u dezelfde problemen ervaart of iemand kent in dit geval, kan u steeds contact opnemen met VVAG.