Lid worden van VVAG in 2020

Geachte collega,

Hiermee nodigen wij u graag uit om uw lidmaatschap van de V.V.A.G. te verlengen of om voor de eerste keer lid te worden.

Voor 2020 planden we opnieuw 4 algemene vergaderingen in, telkens in de raadzaal van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, nl. op :

  • 1 februari : lezing rond Special Olympics
  • 25 april : slikproblemen en voedingsproblemen
  • 10 oktober : vroegtijdige zorgplanning
  • 21 november : infectiepreventie in voorzieningen.

Tijdens onze vergaderingen nodigen we telkens een expert uit om toelichting te geven rond een relevant topic. Daarnaast bieden onze vergaderingen ook de kans om de collega’s te ontmoeten en op een informele manier informatie/vragen uit te wisselen.

De kostprijs voor een lidmaatschap voor 2020 werd behouden op 50 euro.

Gelieve dit bedrag voor 1 maart 2020 over te maken op het rekeningnummer
BE50 0014 4900 7218 van de V.V.A.G. met de vermelding van uw naam en ‘lidgeld 2020’.

Als u specifieke noden of vragen heeft waarbij de vereniging u zou kunnen helpen, aarzel dan niet om deze kenbaar te maken aan het secretariaat of aan een lid van de raad van bestuur.

Uiteraard zijn ook alle voorstellen en suggesties met betrekking tot de algemene vergadering of de werking van de VVAG van harte welkom.

Met vriendelijke en collegiale groeten,

Guy Demaeght

Voorzitter

Vacature (kinder)revalidatiearts Ter Heide

Ter Heide wil een (kinder)revalidatiearts aanwerven in loondienst.  Voorlopig doet Ter Heide dit in een contract bepaalde  duur tot 30/6 waarbij de mogelijkheid op verlenging afhankelijk is van een evaluatie en de beschikbare personele middelen op dat moment. Het betreft een contract van 6 uur arbeidsprestatie per maand.  Misschien bent u zelf geïnteresseerd of kent u collega’s die op zoek zijn  naar een bijkomende uitdaging.  Solliciteren kan via een motivatiebrief en  CV te sturen naar Bert.Was@terheide.be<mailto:Bert.Was@terheide.be>.

Sociaal statuut RIZIV

De VVAG wordt ervan op de hoogte gebracht dat een aantal leden problemen ervaren met het bekomen van een sociaal statuut RIZIV omdat ze niet voldoen aan de activiteitendrempel bepaald per discipline. Als u dezelfde problemen ervaart of iemand kent in dit geval, kan u steeds contact opnemen met VVAG.

EACD congres mei 2021 in Brugge

Via een lid van de Raad van Bestuur is de VVAG als vereniging betrokken bij de organisatie en programmatie van dit congres