Gert Van Goethem

Gert Van Goethem

Prof. Dr. Gert Van Goethem is neuroloog. Hij promoveerde over mitochondriale ziekten. Hij is werkzaam in Het GielsBos (Gierle-Lille), een voorziening voor personen met een ernstig en diep verstandelijke beperking. Daarnaast is hij in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen als consulent actief op de raadpleging van de dienst Neurologie, het Neuromusculair Referentiecentrum en het Downteam. Sedert 1998 is hij lid van de raad van bestuur van de VVAG waarvan 12 jaar als voorzitter (2004-2016).Fabienne De Boeck

Fabienne De Boeck

Fabienne De Boeck is jeugdarts van opleiding.  Ze werkt als coördinerend arts in MFC Ten Dries in Landegem.  Daarnaast werkt ze als wetenschappelijk medewerker voor de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg, waar ze werkt rond neurowetenschappelijke inzichten wat betreft leren en ontwikkelen bij kinderen.  Daarnaast bouwde ze expertise op rond het gebruik van het ICF-kader bij de begeleiding van kinderen en jongeren.
Ze is voorzitter van Kompas, een vereniging die artsen en kinésisten binnen type 4-MFC’s verenigt.  Stichtend lid van de BEACD (Belgische tak van de European Academy of Childhood Disability).


Christel De Borger

Christel De Borger

Christel studeerde af in 1994 als kinderarts aan de KULeuven.  In haar laatste opleidingsjaar verwierf ze het diploma van geneesheer hygiënist en, na twee jaar ervaring in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Leuven, het attest van  bijzondere bekwaming in de kinderneurologie.
Nadien deed Christel meer ervaring op in het AZ Portaels te Vilvoorde (algemene pediatrie),  in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Antwerpen en als consulent kinderneurologie in het UZ Antwerpen.
Naast haar kinderartsenpraktijk te Londerzeel is ze momenteel tewerkgesteld in het MFC het Veer en het Centrum voor Ambulante Revalidatie het Veer in Sint-Niklaas.
Christel heeft bijzonder interesse in kinderen met hersenverlamming, complex meervoudige ontwikkelingsproblemen, autismespectrumstoornis en in  kinderen met trisomie 21 en andere genetische aandoeningen.


Sandra Kenis

Sandra Kenis

Sandra Kenis is werkzaam als kinderneuroloog/revalidatie-arts op de dienst kinderneurologie van het UZA en coördineert daar mee het CP-referentiecentrum (CePRA).
Verder is zij werkzaam in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Antwerpen, waar zij mee de (risico-)kinderen met/op CP ziet. 
Ze was mee betrokken bij de opstart van het Down-team van het UZA en draagt team en kinderen nog steeds een warm hart toe.
Voorheen was zij werkzaam in MFC Mytyl (type 4 school) en MFC Merlijn (opvang voor jonge kinderen met een meervoudige beperking) waar zij nog steeds mee in nauw contact staat.
Momenteel is zij betrokken bij een project naar mogelijke genetische oorzaken van CP, in samenwerking met de dienst medische genetica van het UZA.


Els Ortibus

Els Ortibus

Els is een kinderneuroloog en revalidatie-arts met specifieke interesse in cerebrale parese (CP) en cerebrale visuele inperking (CVI). Ze werkt in het UZ Leuven op de dienst kinderneurologie en is hoofd van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Leuven. Momenteel is eenproject gestart rond de ontwikkeling van een adaptief gepersonaliseerd spelvoor revalidatie van kinderen met CVI. Ander onderzoek richt zich op de relatie tussen hersenletsels en motorisch functioneren en op vroege diagnostiek en interventie.


Geertrui Peirens

Geertrui Peirens

Geertrui Peirens – geboren in Aalst in 1971 – is in juni 1996 als arts en in augustus 2002  als kinderarts afgestudeerd aan de KU Leuven. Hierna heeft ze een jaar gewerkt als fellow kinderneurologie  op de afdeling kinderneurologie en op het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen te Leuven. Ze behaalde haar erkenning als kinderneuroloog in oktober 2003.
Sinds 2009 werkt ze als coördinerend arts in Centrum Ganspoel.
Voorheen was ze verbonden aan het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen te Leuven en werkte ze als kwaliteitscoördinator voor Kind en Gezin.
Dr. Peirens heeft een bijzondere interesse voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking en kinderen met een visuele beperking.

Annelies Colliers

Annelies Colliers

Annelies Colliers is huisarts in DVC Zevenbergen, een voorziening voor kinderen en volwassenen met een meervoudige en ernstige beperking. Zij is eveneens werkzaam als CB-arts bij Kind & Gezin en als huisarts in PZ Multiversum. Daarnaast werkt ze aan het departement ‘Family Medicine and Population Health ‘FAMPOP” van de Universiteit Antwerpen. Ze behaalde haar doctoraat in de medische wetenschappen in 2022. Haar focus ligt op kwalitatief en implementatie onderzoek en dit zowel in het domein infectieziekten als handicapstudies. Ze is actief in het onderwijs van de dienst huisartsgeneeskunde en is redactielid van Huisarts Nu.